DELA
Foto: Stefan Öhberg

Försvarare blev avsatt

Juristen Jyrki Kiianlinna blev i går kickad från sitt uppdrag i en rättegång av hovrättens ordförande Marianne Salonen.

Det handlar om fallet där en mamma åtalades för grov misshandel efter att ha vanvårdat sin dotter i sju års tid, ända tills dottern tvångsintogs för psykisk vård och polisanmälan gjordes.

Gårdagens hovrättsbehandling gällde brottsrubricering, straff och skadestånd. Dottern yrkar genom sitt juridiska ombud på att mamman döms för grov misshandel, att hon får ett straff och att skadeståndet höjs enligt det ursprungliga yrkandet till 80 000 euro.

Jyrki Kiianlinna, som företrädde modern också i tingsrätten, hade inte bemött dotterns yrkande i samband med överklagandet.

– Fallet handlar om ett allvarligt brott och skadeståndsyrkandet är högt. Varför har ni inte bemött det, undrade hovrättsordföranden.

– Jag fick inte kontakt med min klient, löd svaret.

Marianne Salonen frågade tre gånger varför bemötandet inte hade gjorts, och efter att ha överlagt med resten av ledamöterna kom beskedet:

– Det är uppenbart att ombudet inte har skött sitt uppdrag och han är därför olämplig som försvarare i detta mål. Han förvägras rätt att uppträda i målet och befrias från försvararuppdraget.

Läs mer i papperstidningen!