DELA
Foto: Stefan Öhberg

Första mötet i antimobbningskampanjen

I måndags hölls det första mötet om antimobbningskampanjen som Cita Nylund vill dra igång.
Som Nya Åland tidigare berättat vill en grupp personer med Cita Nylund i spetsen öka föräldranärvaron för att motverka mobbning bland unga. Av de 20 som anmält sitt intresse för att delta i arbetsgruppen kunde åtta närvara vid måndagens möte.

– Alla närvarande har inte själva barn i skolåldern, de är antingen yngre eller äldre. Också en mormor var med på mötet. I gruppen finns personer med erfarenhet av att ha blivit mobbade och att själva ha mobbat, säger Nylund.

Olika typer

Diskussioner fördes kring syftet med gruppen, vad den ska åstadkomma och hur. Samt vilka gråzoner som finns när det gäller mobbning.

– Det är inte alltid så att en mobbar och en blir mobbad. Det kan finnas en dålig jargong i klassen eller en sådan stämning och sätt att prata som gör att man inte känner sig bekväm.

Fler möten

Nästa steg i arbetet är att ordna ett nytt möte och tills dess ska några frågor konkretiseras

– Behöver vi utbilda de som ska vara med, hur arbetar man främjande, ger Nylund som exempel.

Då hoppas man också att de som inte kunde närvara vid det första mötet har möjlighet att delta.

– Även om vi inte var en stor grupp vid mötet upplever jag att det finns en bred kunskap och personer med olika bakgrund vilket är en styrka i arbetet mot mobbning.