DELA

Första gången man kan se hela S/S Skiftet

Sikten är så dålig att man tidigare endast kunnat se en bit av vraket i taget. Med ett datorprogram och tusentals bilder har dykarklubben Nautic Finland nu i sommar tagit fram detaljerade 3D modeller av S/S Skiftet.
Passagerarfartyget S/S Skiftet körde år 1916 på en tysk mina och sjönk på några minuter, i närheten av Rödhamn. 86 människor dog och endast fem överlevde. För första gången någonsin kan man få en helhetsöverblick av vraket. Det är också första gången som vrak på åländskt vatten kartläggs på det här sättet. Vraken har karlagts av medlemmar i dykarklubben Nautic Finland, som ofta brukar vara på Åland med sin båt M/S Tavi.

2255309

– Det här är ny metod och teknik för oss också och vi förbättras hela tiden, om några år kommer vi kunna skapa mycket bättre grejer, säger Samuli Haataja från dykarklubben Nautic Finland.

I Finland finns en annan dykarklubb i Helsingfors som gör liknande arbete i Finska Viken. Arbetet är tidskrävande och krångligt, men med moderna persondatorer går det ändå att göra av hobbyentusiaster.

S/S Skiftet är inte det enda vraket som har kartlagts. Det finns också en modell av Else Naval, som sjönk utanför Föglö år 1924.

– Vi har fotograferat fler vrak, modellerna av Skiftet och Else Naval är nästan klara. Vi har även försökt kartlägga vraket Planet, som finns nära Rödhamn, och ett icke namngivet vrak i närheten av Kökar, som brukar kallas kolvraket. Men det var så dålig sikt att det inte riktigt fungerade, säger Samuli Haataja.

– Fast vraken kommer ju inte att försvinna så vi kan testa igen, fortsätter Samuli Haataja.

2255308Längst till höger står dykledare Jukka Sulkku och berättar om S/S Skiftets historia innan det första dyket.

Tusentals bilder

 

3D-modellerna tillverkas av tusentals bilder tagna av dykare. För att modellen ska bli bra måste ljuset vara rätt och bildvinkeln ska vara parallellt med vraket. Man vill inte ha några skuggor alls och bilderna ska överlappa varandra. När man har bilder av varje del av vraket läggs de alla in i ett datorprogram som processar och filtrerar bilderna så att man till slut får 3D-modellen.

– Bilderna man tar är inte direkt några turistbilder, säger Samuli Haataja.

Själva dykningen tar någon timme, men sedan kan man sitta vid datorn i veckor innnan 3D-modellen är klar.

Krångligt arbete

S/S Skiftet ligger mitt i farleden och 16 fartyg om dagen kör förbi över det. Färjorna gör att sikten blir dålig. Därför dyker man bara på morgonen. Det är också för farligt att dyka under tiden färjorna kör förbi.

– Vi är försiktiga och dyker aldrig när det finns färjor i närheten. Vi är i kontakt med färjornas trafikledning och har tidtabeller, säger Samuli Haataja.

Fotograferingen av S/S Skiftet tog omkring sex timmar. Det krävdes flera dyk i de krångliga förhållandena. En av svårigheterna är att vraket är så förvrängt. På 3D-bilderna kan man tydligt se hur fören har sprängts sönder av minan som fartyget körde på.

– Vi ville i varje fall göra det noga, för det är ett så speciellt vrak, säger Samuli Haataja.

2255307

När de fotograferade Else Naval utanför Föglö var förhållandena helt andra än vid Skiftet. Sikten var mycket god och vraket ligger grunt, så fotograferingen tog bara omkring 40 minuter.

 

Givande hobby

Samuli Haataja betonar att för honom och dykklubben Nautic är dykningen såväl som 3D-modellerna en hobby. Således är framtagandet av 3D-modellerna helt icke-kommersiellt.

– Vi älskar att dyka på Åland. I fjol började vi fundera på om vi kunde ge tillbaka med något användbart till sjöfartsmuséet och för konserveringsinsatser. Vi är glada om vår hobby också kan vara till nytta, säger Samuli Haataja.

Marinarkeologiskt värde

Marinarkeolog på kulturbyrån, Marcus Lindholm, berättar att 3D-modellerna ger en väldigt bra översikt av vraken och de kan produceras utan att skada dem. Dessutom är det förhållandevis billigt att göra.

– Det är första gången man kan se Skiftet som helhet, och dessutom från olika håll och vinklar, säger Marcus Lindholm

Han berättar att bilderna underlättar om man vill göra punktinsatser, det vill säga, man vet var man ska titta om det är något på vraket som man önskar undersöka närmare.

Förutom det underlättar tekniken om man vill följa med vrakets sönderfall. Nu finns en modell för 2016. Om man vill undersöka S/S Skiftets sönderfall så kan man göra en ny modell om några år och jämföra den med den gamla

2255310

Hur är samarbetet mellan hobbydykare som de i Nautic och er?

– Just Nautic har gett oss väldigt mycket uppgifter. Vi kan ge dem dyktillstånd, så det är som ett ömsesidigt utbyte, säger Marcus Lindholm.