DELA
Foto: Titte Törnroth-Sarkkinen<07_Bildrubrik>FRAMSTEG Professor Håkan Mellstedt och hans forskarteam vid Karolinska institutet har gort stora framsteg på vägen mot ett helt nytt läkemedel mot leukemi men också mot flera andra svårbehandlade cancerformer. Anders Wiklöf stöder forskningen ekonomiskt liksom Ian Wachtmeister (längst bak). Wachtmeister sammanförde Mellstedt och Wiklöf 2013.

Första försöken 2018 för ny leukemimedicin

Om ett par år kan en helt ny medicin mot leukemi börja testas på människor – om allt går som planerat.

– Vi är mycket hoppfulla, säger professor Håkan Mellstedt vid Karolinska institutet i Solna.
Håkan Mellstedt är professor vid institutionen för klinisk onkologi och patologi på Karolinska institutet. Han och hans forskarteam har kommit på ett helt nytt sätt att angripa kronisk lymfatisk leukemi, den vanligaste formen av leukemi hos vuxna.

– Vi är inte färdiga. Men vi är på god väg, säger han.

Två och ett halvt år har gått sedan Anders Wiklöf kom in i bilden som finansiär i Kancera, det bolag som Mellstedt och hans forskarteam grundat och låtit börsnotera för att få in forskningspengar vid sidan av de statliga bidragen.

I dag har fler nya steg tagits mot ett verksamt läkemedel främst mot leukemi – medicin som dessutom ska kunna tas i tablettform i stället för intravenöst.

– Vi räknar med att vi har arbetet klart till kanske 60–70 procent när det gäller läkemedel mot leukemi och om allt går bra och vi har tur kan de första försöken på människor inledas 2018. För bukspottskörtelcancer har vi kommit kanske till 30 på en skala från ett till hundra på vägen fram till ett bra läkemedel.

På bilden syns Anders Wiklöf och Håkan Mellstedt samt i bakgrunden Ian Wachtmeister som sammanförde de båda 2013.

Läs mer i papperstidningen eller E-Nyan!