DELA
Foto: Jonas Edsvik

Första debatten på fyra år i fullmäktigesalen

På tisdag ska stadsfullmäktige debattera delgeneralplanen för centrum för första gången sedan 2016.

Förslaget till beslut är att man godkänner delgeneralplanen – där Boreniuska huset behåller sin skyddsbeteckning. Alternativet är att planen skickas på återremiss med ny färdkost.

Planen är tänkt att styra centrums utveckling in på 2040-talet.
Senast Mariehamns stadsfullmäktige diskuterade delgeneralplanen för centrum var 2016 när fullmäktige godkände riktlinjerna för delgeneralplanearbetet. Sedan dess har projektet bollats, i första hand, mellan stadsutvecklingsnämden och stadsstyrelsen.

På sitt senaste möte beslutade stadsstyrelsen, efter omröstning, att skicka ärendet till fullmäktige. En orsak är, enligt vad stadstyrelsens ordförande Ingrid Zetterman tidigare sagt till Nya Åland, att de politiska realiteterna förändrats i och med höstens val. Nu finns en ny styrelse, en ny stadsutvecklingsnämnd och ett nytt fullmäktige.

Styrelsen gick emot stadsutvecklingsnämnden – alltså den gamla stadsutvecklingsnämnden – som på sitt sista möte röstade för att göra flera ändringar i det liggande förslaget. Mer om ändringarna i artiklarna intill.

Styrelsens förslag till fullmäktige på tisdag är att godkänna stadsarkitekten Sirkka Wegelius förslag, med ett par tekniska justeringar och en ändring om kraven för nybyggnationen på Kaptensgatan, till delgeneralplan. Förslaget har redan tidigare varit utställt och är alltså klappat och klart.

Om fullmäktige inte är berett att rösta för liggande förslag bör fullmäktige ge färdkost om vad man vill ha ändrat och skicka tillbaka ärendet till stadsutvecklingsnämnden. Nämnden ska då göra ändringarna, skicka sitt nya förslag till stadsstyrelsen som, om ändringarna är stora, ska ställa ut det. Sedan ska eventuella anmärkningar hanteras och processas. Till slut ska det nya förlaget godkännas i fullmäktige. Processen tar minst ett halvt år.

Ska hålla till 2040

Målet med hela projektet är att stadens centrum ska få en ny delgeneralplan med rättsverkan, vilket staden inte har i dag. Tanken är att planen ska hålla till 2040-talet.

Enligt Sirkka Wegelius är det liggande förslaget helt i linje med de riktlinjer som en kommitté tog fram till 2016.

Under processens gång har staden godkänt en ny parkeringsnorm, som är betydligt lindrigare än den tidigare. Staden har även låtit göra en konsultutredning om trafiklösningarna i centrum.

Läs mer i måndagens Nya Åland!