DELA
Foto: Stefan Öhberg

Förslag till ny postlag ut på remiss

Nu skickas förslaget till ändringar i lagen om posttjänster ut på remiss.Den nya lagen, som ska möjliggöra utdelning varannan dag, beräknas nå lagtinget i mars.

Den nuvarande lagstiftningen, som kräver utdelning fem dagar i veckan, är baserad på ett EU-direktiv från 1993. Flera europeiska länder har redan infört sådana här förändringar, bland annat Sverige, och även i riket finns tankar om färre utdelningsdagar. Orsaken är att volymen försändelser, främst brev, har minskat kraftigt till följd av den ökade digitaliseringen och innebär lönsamhetsproblem för postföretagen.

Åland Post har tidigare beräknat att de behöver stöd på cirka en halv miljon euro årligen om kravet på antalet utdelningsdagar består och lönsamheten inte förbättras.

Lagförslaget innebär inte en direkt förändring av antalet utdelningsdagar, men möjliggör för Åland Post att ta ett sådant beslut om behovet finns. Målsättningen är i så fall utdelning varannan dag, tre dagar den ena veckan och två den näst- följande veckan. Åland Post har tidigare aviserat att tanken är att den nya utdelningsplanen ska träda i kraft under år 2022.

Remissinstanserna har ett par månader på sig att skicka in synpunkter på lagförslaget och enligt kansliministern och vice lantrådet Harry Jansson (C) räknar landskapsregeringen med att ärendet behandlas i lagtinget någon gång i mars nästa år.

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp