DELA

Förslag om P-automat

Långtidsparkeringen i Västra hamnen i Mariehamn borde få en parkeringsautomat anser stadsfullmäktigeledamot Arash Ghasemi (S) som lämnat in en motion i frågan.

Parkeringen är nästan alltid fullsatt och ingenting hindrar att någon låter sin bil stå i år och uppta plats.

Motionären föreslår därför att man skulle få två dygns gratis parkering för att efter det betala 3 euro per dygn eller 15 euro i veckan. (tt-s)