DELA
Foto: Jonas Edsvik<07_Bildrubrik>MYCKET PAPPER I en motion föreslås att Finström ska belöna de förtroendevalda som väljer att få mötesmaterial i elektronisk form.

Förslag: Gör Finströms kommun papperslöst

FINSTRÖM. Ge de förtroendevalda som väljer att ta emot mötesmaterial endast i elektronisk form ett särskilt arvode. Det föreslås i en motion som kommunstyrelsen ska ta ställning till.
Jonas Gripenberg har lämnat in en motion till invånarnämnden i Finströms kommun om papperslöst nämndarbete. Jonas Gripenberg ser både miljömässiga och tekniska fördelar med att allt mer gå över till möteskallelser och sammanträdesmaterial i elektronisk form. Invånarnämnden lämnar över motionen till kommunstyrelsen.

I motionen står att Finström kan ta modell efter Mariehamns stad som ger 30 euro i arvode per månad till de ledamöter som väljer att endast ta emot mötesmaterial i elektronisk form. I stadens arvodesstadga sägs det att arvodet är avsett för att täcka kostnader för införskaffande eller användande av egen it-anslutning i samband med förtroendeuppdraget.

Följderna blir bland annat minskad mängd papper och färg till kopiator, minskad arbetstid för kopiering och övrigt kansliarbete samt stöd för ökad digital användning skriver motionären.

I motionen finns uträknat att man använt totalt cirka 48 000 papper under åren 2014 och 2015 inom Finström kommun. Då är inte dokument för Nora Ålands högstadiedistrikt, lantbruksnämnden eller övriga kommunförbund inräknade.

Kommunstyrelsen behandlar frågan på sitt möte den 4 maj.