DELA

Förslag: Avräkningen höjs permanent

Åland ska få 10 miljoner euro mer per år. Nu finns nämligen ett utkast till proposition där klumpsumman, avräkningsgrunden, höjs från 0,45 procent till 0,47 procent. Enligt utkastet ska ändringen vara permanent, vilket varit ett viktigt önskemål från åländsk sida.

Utkastet skickades till Åland officiellt på onsdagen, landskapsregeringen har väntat en tid på brevet.

Genom att höja avräkningsgrunden från 0,45 till 0,47 procent, höjs grundfinansieringen till Åland med cirka 10 miljoner årligen. Det här var en del av uppgörelsen mellan Ålands landskapsregering och den förra finländska regeringen som gjordes hösten 2018.

Hösten 2019 godkände riksdagen förslaget till ändring av självstyrelselagens ekonomiska kapitel, där det ingår ett nytt ekonomiskt system. Den ändringen ska ännu godkännas av lagtinget, men Åland har låtit förstå att man inte kommer godkänna det om man inte först får se ett utkast till propositionen om höjd klumpsumma.

Förslaget till proposition har tidigare behandlats på tjänstemannanivå, men nu är det alltså ett officiellt förslag till utkast.