DELA
Foto: PRIVAT

Förslag 2: Fyra kommuner

Fyra åländska kommuner – men med en helt annan indelning än man kanske hittills har tänkt sig på Åland.

Så lyder det andra förslaget som kommunstrukturutredarna presenterade i dag.

Kartan visar vilka fyra kommuner Åland kunde bestå av enligt utredarna från PwC Sverige: Skärgården (Brändö-Kumlinge-Sottunga-Kökar), Norra (Geta-Saltvik-Sund-Vårdö-Finström), Västra (Jomala-Eckerö-Hammarland) och Södra (Mariehamn-Lemland-Lumparland-Föglö).

Förslaget innebär bland annat att två av kommunerna, Mariehamn och Jomala, får en klart dominerande tätort där båda har förutsättningar för betydande ekonomisk trygghet.

De norra kommunerna väger i stället upp varandras styrkor och utmaningar utan att någon del dominerar. Fördelen med att slå samman ytterskärgårdskommunerna är att politiker och tjänstemän också framöver förstår de speciella förutsättningar som råder.

Målet med indelningen har varit att skapa förslag på långsiktigt hållbara kommuner, något som utredarna säger sig ha lyckats med utifrån den nya databas de byggt av all tillgänglig fakta.

Alandica kl 13

Klockan 13 presenteras förslaget för kommunerna i Alandica. Landskapsregeringen, som beställt utredningen, har bytt till större utrymmen flera gånger eftersom intresset från kommunhåll är så stort.

Allt material som rör kommunstrukturutredningens alternativ 2 finns utlagt på landskapsregeringens hemsida www.regeringen.ax under rubriken Demokrati och hållbarhet. Bland annat finns en bilaga om läget i var och en av dagens kommuner.