DELA
Foto: Bernt Josephson

Forskare sågar konkurrenskraftavtalet

– Sex minuter längre arbetsdagar är varken gynsamt för arbetstagarna eller för landets ekonomi. Däremot slår det hårt mot kvinnor som ofta har större ansvar för familjens logistik.

Det säger Mika Helander, forskare och universitetslektor vid Åbo Akademi. Igår höll han föredrag på Åland.
Konkurrenskraftavtalet trädde i kraft i Finland 2016 och var tänkt att stärka landets konkurrenskraft gentemot bland andra Sverige, Tyskland och andra EU-länder. Avtalet klubbades igenom trots att de de tre starka fackförbunden byggnads-, livsmedel- och bil- och transport kraftigt motsatte sig de nya reglerna för arbetsmarknaden.

Det finska näringslivet hade, enligt Mika Helander en ambition om att öka arbetstiden med 100 timmar per arbetstagare och år, men man fick nöja sig med 24 timmars ökning.

– Allt tyder på att de sex minuter längre arbetstid per dag och arbetstagare som avtalet i praktiken medförde inte har bidragit till att förbättra det finska näringslivets konkurrenskraft eller stärka ekonomin. Finlands ekonomi är stark idag och har vuxit under mer än två år, efter närmare tio års stagnation och en djup finanskris. Så tillväxten borde snarare tillskrivas ett förbättrat konjunkturläge än detta konkurrenskraftavtal, menar Mika Hellander.

I sin forskning har han fokuserat på könsperspektivet och kommit fram till att det är kvinnorna som drabbas hårdast av den förlängda arbetstiden.

– Kvinnorna har större ansvar för familjens logistik och får det alltså oftast ännu tyngre om de måste stanna längre på jobbet, vilket naturligtvis kan påverka deras situation negativt.