DELA
Foto: Ida K Jansson

Försiktigt ja till det nya andelssystemet

Mer rättvist men inte helt rättvist.

Så kan man sammanfatta Mariehamns åsikt om landskapets förslag till nytt landskapsandelssystem.
Stadsstyrelsen förordar i stort landskapets remissförslaget som man ser som mer rättvist än det nuvarande. Men man uppmanar landskapet att se över lagstiftningen så att kommunerna får möjlighet att spara inom andra områden för att kompensera de 4 miljoner euro som skulle falla bort i och med det nya systemet.

Stadsstyrelsen anser också att det finns utrymme för förbättringar i förslaget till landskapsandelar för skola.

– Det är känt att staden har mindre pengar per elev att spendera på skola än vad man har i landskapet i övrigt. Detta återspeglar sig i undervisningen. Staden har exempelvis haft resurser att anställa 7 speciallärare men skulle ha behövt 11 för att nå samma täthet per elevunderlag som man gör på övriga Åland, skriver staden i sitt remissvar.

Stadsstyrelsen anser att det är fel att utgå från tidigare nettodriftskostnader.

– Att använda sig av den utgångspunkten leder till att vissa befintliga snedfördelningar cementeras.

Staden vill att förslaget omarbetas så att man i stället till exempel utgår från vad det är rimligt att en skolplats får kosta att producera.

– En likvärdig skola är av största vikt för ett rättvist samhälle eftersom skolan och tillgången till stöd och hjälp under skolgången påverkar en individs förutsättningar under hela livet.

Stadsstyrelsen förordar i stort landskapets remissförslaget som man ser som mer rättvist än det nuvarande. Men man uppmanar landskapet att se över lagstiftningen så att kommunerna får möjlighet att spara inom andra områden för att kompensera de 4 miljoner euro som skulle falla bort i och med det nya systemet.