DELA
Foto: Stefan Öhberg

Församlingar fick byggnadspengar

Fyra åländska församlingar har fått byggnadsunderstöd, som fördelas av Kyrkostyrelsen.

Eckerö 11 850 euro för reparation av kyrktaket.

Saltvik 41 650 euro för tjärning av kyrktak, reparation av kyrkfönster, renovering av församlingsgården.

Sund-Vårdö 23 000 euro för tjärning av kyrktak. (ms)