DELA

Fornlämningar stoppar inte kortruttsplaner

Den andra etappen av den omstridda kortruttsplanen har nu fastställts av landskapsregeringen.

Museiverket i Helsingfors har gett tillstånd att rubba de ryssugnar som hittats.
Vägplanen gäller förbindelsen mellan Degerbyvägen och nytt färjfäste på Mellanholm. Vägplanen ställdes ut för påseende i våras och de berörda markägarna har haft möjlighet att lämna in påpekanden, men planen har inte kunnat fastställas eftersom man varit tvungen att utreda de fornlämningar som finns på platsen.

– Orsaken till att det tagit tid är att man behövde få beslut från Museiverket i Helsingfors, säger infrastrukturminister Mika Nordberg.

Man har nu fått tillstånd till att rubba fornlämningarna, i form av ryssugnar, och vägplanen är officiellt fastställd.

Det betyder att markägarna, som hittills endast kunna uttrycka åsikter om etapp två, har möjlighet att besvära sig. Vägplanen för etapp ett väckte mycket kritik och ligger hos Högsta förvaltningsdomstolen.

Läs mer i fredagens Nya Åland!