DELA
Foto: Erkki Santamala

Fornlämningar får byggas över

De fornlämningar som finns där den planerade gång- och cykelvägen ska dras i Gölby i Jomala har undersökts i sin helhet och dokumenterats. Det konstaterar museiverket som inte har något att invända mot vägbygget.

Samma gäller fornlämningar i Ringsböle i Jomala som också de blir under en gång- och cykelväg.

Landskapsregeringen har beviljat vägnätsbyrån tillstånd att rubba fornlämningarna. (tt-s)