DELA

Förnekar jäv kring Geta uf

Anders J Jansson, fullmäktigeledamot i Geta, tillbakavisat att det förekom jäv när fullmäktige beslöt att efterskänka Geta ungdomsförenings skuld till kommunen på 13 000 euro.

I det besvär mot beslutet, som Nya Åland redovisade i onsdags, nämndes att ”tre av föreningens sex ordinarie styrelseledamöter är medlemmar i kommunfullmäktige”. Två av dem hade kallat sin ersättare, den tredje hade anmält jäv när frågan behandlades, framhåller Jansson.

I överklagandet sades också att ”föreningens bägge verksamhetsgranskare Dan-Johan Dahlblom och Anders J Jansson är ordförande resp. ledamot av kommunfullmäktige.”

Jansson säger att uppdraget som verksamhetsgranskare är helt ideellt, varken han eller Dahblom eller någon närstående har någon ekonomisk vinning i frågan.

– Då borde det inte vara jäv.

Att Dan-Johan Dahlblom tidigare varit ordförande för ungdomsföreningen, som det sägs i skrivelsen, stämmer inte enligt Jansson.

– Däremot har jag varit det för cirka 30 år sedan.