DELA
Foto: Stefan Öhberg

Förlust för Åland i Högsta domstolen

Rösträttsåldern sänks inte och det blir som väntat inte heller någon gemensam räddningsnämnd.

Lagförslagen strider mot grundlagen.
Ålandsdelegationen gjorde nyligen bedömningen att lagförslaget om en gemensam räddningsnämnd inte kan godkännas. Däremot såg delegationen inte några hinder för sänkt rösträtt till 16 år i åländska kommunalval. Nu har Högsta domstolen granskat förslagen och fäller båda.

Lagarna har varit hjärtefrågor för minister Nina Fellman (S).

– Det känns faktiskt bättre att förlora efter att ha försökt än att inte ha försökt alls. Det är en dragkamp mellan juridik och politik – spelets regler som man måste acceptera.

Högsta domstolen anser att lagen om en gemensam räddningsnämnd måste kompletteras och förtydligas.

– Jag har redan ett inbokat möte med lagberedningen. Inte en chans att jag lämnar den här frågan. Allt annat än en gemensam räddningsnämnd på Åland vore absurt. Ny lag kommer.

Vad röståldern beträffar tror hon att det också kommer men att det kommer att kräva att hela landet är moget för förslaget.