DELA
Foto: Stefan Öhberg

Förlorade sju olika tvistemål

Reglerna för vad som gäller för ångerrätt vid hemförsäljning är strikta.

Det får fibernätsföretaget IP Connect erfara efter att ha förlorat i sju fall i konsumenttvistenämnden.
Privatpersoner har vänt sig till konsumenttvistenämnden efter att de inte har fått säga upp avtal om fibernät som de ingått med IP Connect genom hem- eller distansförsäljning. Sju personer har nu fått rätt.

Nämnden konstaterar att man enligt EU:s hemförsäljningsdirektiv kan bryta ett avtal inom 14 dagar. Om företaget, som IP Connect i de här fallen, inte har informerat om ångerrätten utökas tiden man får bryta avtalet med ett år efter att det att de 14 dagarna gått.

Samtliga klagomål som avgjordes i nämnden höll sig inom den utökade tidsramen.

Också IP Connects svenska systerföretag, IP Only, har gjort samma miss. Där hotade Konsumentombudsmannen med marknadsdomstol om företaget inte bättrade sig.