DELA

Förlorade mål om ersättning

En person anser sig ha fått alltför låg ersättning från Patientförsäkringscentralen för sina skador.

Hen har yrkat på sammanlagt 24 340 euro i olika ersättningar i stället för de 9 300 som beviljats. Hen begärde också ändrad invaliditetsklass och att det skulle fastställas att skadan lett till arbetsoförmåga.

Tingsrätten förkastade käromålet med motiveringen det saknas bevis för att de beviljade summorna är för låga och för att det är skadan som förorsakat arbetsoförmågan.

På grund av personens ansträngda ekonomiska situation beslöt rätten att hen bara behöver betala en tredjedel av Patientförsäkringscentralens rättegångskostnader. (tt-s)