DELA

Förlorade efter tvist om fordran

En företagare har förlorat en tvist om en fordran i både tingsrätten och hovrätten.

En part som företagaren ingått avtal med krävde betalt för en faktura på drygt 6 200 euro. Företagaren hade flyttat sin verksamhet från ett av sina bolag till ett annat och hävdade att det bolag som ingått avtalet inte hade något betalningsansvar och inte heller han själv.

Avtalsparten vann i båda instanser och företagaren dömdes att, förutom fakturan med ränta och indrivningskostnader, betala 4 600 euro för motpartens rättegångskostnader i tingsrätten och 3 500 euro i hovrätten. (ao)