DELA
Foto: Erkki Santamala

Förlikningsförsök i Hassellängan-tvist

Förlikas parterna i den utdragna tvisten om äganderätten till de sex parhuslägenheterna i bostadsaktiebolaget Hassellängan i Jomala Kalmarnäs?

I går försökte man för första gången närma sig varandra.
Ärendet gäller hävning av köp av lös egendom.

Paret, som låtit bygga de tre parhusen och som sålt lägenheterna, och lägenhetsköparna är ömsom kärande, ömsom svarande i den tilltrasslade härvan där parterna stämt varandra turvis. Processen kring Hassellängan har pågått i nästan fyra år i tingsrätten.

I går inleddes den muntliga förberedelsen som domstolen vikt tre hela dagar åt. Strax innan sammanträdet inleddes tog ärendet en ny vändning när säljarnas biträde, advokat Pontus Lindberg från Åbo, föreslog medling med domstolens hjälp.

Köparnas juridiska biträden vicehäradshövding Lena Nordman och juristen Bert Häggblom gick med på försök till förlikning utan domstolens medverkan.

Första förlikningsdagen gav inget konkret resultat.

Läs mer i torsdagens Nya Åland!