DELA

Förlikning om Marieparkhyra

Företaget Mariepark ab har krävt staden på över 14 000 euro för ett halvt års obetald hyra plus dröjsmålsränta för modellstadens före detta utrymmen. Efter förlikningsförhandlingar har parterna nu enats om ett engångsbelopp på 4 669,84 euro.

Staden sade i juni 2014 upp hyresavtalet med Mariepark men eftersom det var problem med att hitta nya lokaler åt modellstaden betalade man hyran till slutet av november. Ett nytt muntligt hyresavtal ingås mellan Mariepark Ab och föreningen Nybyggarne som äger modellstaden. Det avtalet bestrids senare av Mariepark som byter lås på byggnaden i maj 2015 och kräver staden på hyra för sex månader.

Stadsledningen föreslår inför stadsstyrelsen att förlikningsavtalet godkänns. (tt-s)