DELA
Foto: Stefan Öhberg

Förlikning i Visit Åland-förskingring

Styrelsen för Visit Åland har i dag ingått förlikningsavtal med den tidigare ekonomiansvarige, som förskingrat drygt 400 000 euro från Visit Åland.

Förlikningsavtalet skall ännu fastställas av domstolen. I anslutning till detta har parterna kommit överens om dels en inledande engångsbetalning dels en avbetalningsplan som omfattar månatliga avbetalningar tills det totala förskingrade beloppet inklusive ränta är återbetalt, sägs i ett pressmeddelande.

Åtal är väckta och när ärendet kommer upp i domstol är ännu oklart. En förlikning innebär att frågan om ersättning för den tidigare ekonomiansvariges del inte kommer att behandlas i samband med brottsmålet, däremot kvarstår kravet på ersättning av den andra åtalade. Visit Åland har i förlikningen inte tagit ställning till straffmätningen, sägs vidare.

– Vi i personalen känner en stor lättnad idag. Med förlikningen och de pengar branschen bidragit med klarar vi likviditeten 2017, säger vd Lotta Berner Sjölund.

Läs mer i tisdagens Nya Åland!

Läs mer:
Två misstänks för grova penningbrott i Visit Åland-härva

Fem magra år för Visit Åland

Visit Åland nu hos åklagaren