DELA

Förlängd tid för prosterigrupp

Landskapsregeringen har på enskild föredragning med minister Tony Asuma beslutat förlänga tiden för den arbetsgrupp som utreder Ålands prosteri.

Gruppen tillsattes i juni 2015 på initiativ av flera kyrkofullmäktigeordföranden. Syftet är att utveckla Ålands prosteris ställning utifrån ett självstyrelseperspektiv. Arbetsgruppen skulle vara klar med en rapport inom december 2015.

Arbetsgruppen har enats om ett utvecklingsförslag, men önskar bearbeta det ytterligare.

Arbetsgruppens mandat förlängdes till utgången av mars månad i år. (ka-f)