DELA

Förlängd tid för jordbrukare att lämna in stödansökan

Jordbrukarnas samlade stödansökan pågår som bäst i e-tjänsten Vipu. Det har dock förekommit störningar i tjänsten, vilket kan hindra insändandet av ansökningar den sista dagen för ansökan om stöd 15.6. Av den orsaken förlänger Livsmedelsverket ansökningstiden för samlade stöd fram till 16.6.2022 kl. 23.59.

De stödsökande som gör överföringar av stödrättigheter bör beakta att den sista dagen för överföringar är 15.6. Om det inte går att skicka blanketten som bilaga till stödansökan, kan den skickas som e-postbilaga till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet.

Förutom den samlade stödansökan pågår också ansökan om stöd för biodling i Vipu. Ansökningstiden för stödet för biodling förlängs likaså till 16.6.

”Problemen med att logga in i Viputjänsten beror på störningar i Suomi.fi-autentiseringen. Enligt Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata har det förekommit störningar hos Handelsbankens, Oma Säästöpankkis, POP Bankens och Sparbankens användare”, skriver Livsmedelsverket i ett pressmeddelande.