DELA

Förlängd ansökningstid för omsorgschefstjänst

Ansökningstiden för tjänsten som direktör för Ålands omsorgsförbund förlängs till den 17 augusti.
Det säger förbundets styrelseordförande Clas Öfverström efter rekryteringsgruppens möte på torsdagen.

– Vi hade en kort period att söka tjänsten, runt tre veckor, och det var mitt under semestertiden. Så vi beslöt så här för att alla skulle få en fair chance att söka.

Beslutet var enhälligt. Rekryteringsgruppen som utsetts av fullmäktige består av styrelsens och fullmäktiges presidier samt två representanter för personalen.

– Vi har ingen brådska att utse den nya direktören eftersom vi har en tf omsorgsdirektör i omsorgsförbundets servicechef Marie-Louise Påvals fram till slutet av augusti, säger Clas Öfverström.

De som sökte tjänsten när den först lediganslogs står kvar som sökande.

De är Dan Bergman, landskapsrevisor och bosatt på Åland, Joachim Davidsson, vd bosatt i Sverige, Jonas Gripenberg från Åland, lektor vid Ålands yrkesgymnasium, Ulrika Jansson som jobbar inom omsorgsförvaltningen i Uppsala, ekonomie magister Martin Juselius från Finland, Inger Lindén från Åland, avdelningsskötare på Oasen, och Lisa Sergeeva från Sverige, handläggare på Centrala studiestödsnämnden.

En åttonde person, bosatt på Åland, som sökt tjänsten har bett om att får vara anonym och Clas Öfverström har valt att inte ge ut hans namn.