DELA

Förlängd anbudstid för Pommerndockan

Pommerns dockkommitté har beslutat att förlänga anbudstiden för offerter på dockan och landdäcket med fyra veckor, från 24 oktober till 21 november 2016.

– Orsaken till beslutet är dels upphandlingens komplexitet dels intresset av att befrämja konkurrenseffektiviten. Av frågor som de potentiella anbudsgivarna ställt har kommittén erfarit behovet av ytterligare beräkningstid för anbudsgivarna. Det ligger i det allmännas intresse att så många anbudsgivare som möjligt har intresse och kapacitet att lämna anbud, skriver kommittén i ett pressmeddelande.

De meddelar också att Pommern i december kommer att flytta till en tillfällig plats, norr om ÅSS, var man kommer att utföra hennes reparationer.

(fb)