DELA

Förhöjd prisindexökning år 2016

Prisindexet för den kommunala basservicen på Åland ökade med 0,7 procent år 2016, vilket kan jämföras med 0,2 procent år 2015, meddelar från Åsub.

Personalkostnaderna stod för 63 procent av de totala driftsutgifterna för social-, undervisnings- och kulturverksamheten. Det är dock inte en ökning av personalkostnaderna som ligger till grund för att det sammantagna prisindexet har skjutit i höjden – ökningen av personalkostnader ligger på exakt samma nivå som tidigare. Kostnaderna för köp av varor och tjänster stod för en femtedel av driftskostnaderna och det var här prisindexet ökade mest, med 1,8 procent. (fb)