DELA

Förhandlingarna med befälsförbunden går vidare

Sjömansunionens strejk må vara avblåst men Finlands maskinbefälsförbunds strejkvarsel finns kvar. Maskinbefälsförbundet har varslat om strejk den 9 mars, en strejk som om den bryter ut skulle påverka hela handelssjöfarten. Hans Ahlström från arbetsgivarsidan säger att förhandlingarna inleddes på måndagen och fortsätter på tisdagen.
– Vår modell är densamma som för Sjömansunionen, det vill säga att man för över frågor om blandbesättning på inflaggade fartyg till arbetsgruppen. Jag hoppas att maskinbefälsförbundet omfattar den.
Vad gäller skeppsbefälsförbundet fortsätter förhandlingarna på onsdag. De har dock inte varslat om strejk.