DELA
Foto: iStockphoto

Föreslår stöd för våldutsatta

Allt fler kvinnor på Åland utsätts för våld i nära relationer, konstaterar Folkhälsan på Åland och hänvisar till statistiken från den egna familjerådgivningen.

– Vi ser och möter ett stort behov av stöd för dessa kvinnor, skriver föreningen i ett brev till kommunernas socialnämnder.

Folkhälsan vill nu veta om kommunerna är med och finansierar stödgrupper för våldsutsatta kvinnor. Folkhälsan skulle ansvara för lokaler, personal och annat praktisk medan kommunerna skulle betala 23–53 euro per invånare som anlitar hjälpen.

Socialdirektören i Mariehamn är positiv till tanken men anser att en gruppverksamhet i första hand bör utvecklas i samarbete med ÅHS på motsvarande sätt som Alternativ till våld-grupperna för män. (tt-s)