DELA
Foto: PRIVAT

Föreslår nordiskt avtal om play-tv

De nordiska statsägda tv-bolagen bör inleda diskussioner om fri tillgång till varandras program.

Det är en av flera frågor som ålänningarna nu fått Folktingets styrelse att nappa på.
Folktinget i Finland har under veckoslutet sin årliga session i Helsingfors. Från åländsk sida har man varit aktiv: Av sammanlagt nio motioner som har beretts inför sessionen står Åland för fem.

En av dem gäller problemet med att man inte kan se hela utbudet på SVT-play.

– Av alla de lösningar som diskuteras för att trygga de svenskspråkigas tillgång till SVT-plays programutbud, framstår enligt undertecknades mening möjligheten att utnyttja en avtalslicenslösning för on-demand-rättigheter som den mest realistiska; skriver motionärerna Harry Jansson (C), Jonny Andersen (Lib), Annette Holmberg-Jansson (MSÅ), Runa Lisa Jansson (Ob), Ingrid Johansson (Lib)och Sara Kemetter (S).

Folktinget styrelse anser att förslaget är bra och föreslår för sessionen att man ska verka för att det inleds diskussioner mellan de nordiska statsägda tv-bolagen. Målet är avtalslicenslösningar som möjliggör att programutbudet i kanalerna görs tillgängliga i alla nordiska länder genom ett on-demand-utnyttjande.

Läs mer i fredagens Nya Åland!