DELA
Foto: Ida K Jansson

Föreslår avslag för motion om Regnbågsfyren

Mariehamns stads bildningsdirektör Kjell Nilsson föreslår att stadsfullmäktige avslår en motion från Stephan Toivonen (ÅLD) om att föreningen Regnbågsfyrens besök i skolorna ska vara frivilliga för eleverna.

Stephan Toivonen (ÅLD) föreslog i april i en motion till stadsfullmäktige att elevernas deltagande i Regnbågsfyrens besök på skolorna ska vara frivilligt och att elevers och föräldrars intresse för föreningens skolbesök undersöks genom en enkät. Han motiverar detta med att Regnbågsfyren är en förening med politiska innehåll och syften.

Kjell Nilsson skriver i sin beredning att Regnbågsfyren är en partipolitiskt obunden förening. Ärendet tas upp på bildningsnämndens möte i dag onsdag.

Läs mer i onsdagens Nya Åland!