DELA
Foto: Jonas Edsvik

Föreslår att Åland övertar bilskatten

Planerna på att göra Åland till ett försöksområde för alternativa energikällor bäddar för ett övertagande av bilskatten.

Det skriver regeringen till finansministeriet.
Riket vill ändra bilskattelagen och har tagit fram en proposition som landskapsregeringen nu har yttrat sig om.

Förslaget går bland annat ut på att tillgänglighetsanpassade stortaxibilar och skoltaxi befrias från skatt medan skattefriheten för invalidtaxibilar, likbilar och veterinärbilar slopas. Den nuvarande nedsättningen på 4 800 euro för taxibilar slopas också.

Landskapsregeringen konstaterar något syrligt att Åland har egen lag och behörighet inom transportservice och följaktligen egna system.

Bilskatten borde i stället överföras till landskapet.

– Detta fö̈r att Å̊land ä̈ven i verkligheten ska behå̊lla sin lagstiftningsbehoörighet inom miljö̈-, trafik-, nä̈rings- och regionalpolitiken, samt fö̈r att rä̈ttsä̈kerheten på Å̊land inte ska äventyras.

Ett ännu bättre argument för överförandet är enligt regeringen planerna på Åland som ett försöksområde.

– Det finns ett på̊bö̈rjat samarbete med Finland om att gö̈ra Å̊land till ett fö̈rsö̈ksområde för alternativa/fö̈rnybara energikällor, en ö̈verfö̈ring av bilskatten skulle vara ett sä̈tt att fö̈rdjupa detta samarbete, fö̈r att skapa ett testområ̊de på̊ Å̊land, fö̈r att exempelvis se hur bilskattefö̈rmå̊ner fö̈r elbilar skulle fungera.

Läs mer i onsdagens Nya Åland!