DELA
Foto: Stefan Öhberg

Förening vill bygga ut småbåtshamnen i Korrvik

Lotsby bryggförening rf har anhållit till ÅMHM om tillstånd att muddra för ytterligare en småbåtsbrygga med cirka 18 platser i Korrvik i Mariehamn.

Föreningen skriver i sin anhållan att man redan har 30 intresseanmälningar. Muddringen ska genomföras mellan 1 september 2020 och 15 april 2021.

Föreningen har precis färdigställt en första brygga. (ss)