DELA
Foto: Stefan Öhberg

Förening vill att landskapsregeringen förverkligar ett åländskt krematorium

I en skrivelse föreslår Ålands krematorie- och minneslundsförening att landskapsregeringen i fortsättningen ska axla ansvaret för att förverkliga och driva ett eget krematorium på Åland.

Olika initiativ till ett eget krematorium på Åland har funnits sedan 1973. Ålands krematorie- och minneslundsförening grundades 2002 och har sedan 2018 arbetat aktivt för att utreda, planera, bygga och driva ett eget krematorium.

Nu föreslår man att Ålands landskapsregering ska ta över ansvaret för att förverkliga planerna och driva krematoriet. I skrivelsen föreslår man att Fastighetsverket samarbetar med föreningen under planeringen.

”Varje ålänning torde ha rättighet att välja sin begravningssätt här hemma, utan extra arrangemang, byråkrati och kostnader. Några av våra församlingar kommer att i framtiden ha brist på platser i sina gravgårdar. Kremeringen är även en miljövänlig procedur.”