DELA

Föreläsningar om ungas dataspel

Problematiskt dataspelande och dataspelsmissbruk är i dag ett växande problem främst bland barn och unga, men också bland den vuxna befolkningen.

Därför arrangeras nu en storsatsning på området.
Tillsammans med Rädda Barnen, Fältarna och Paf kommer Folkhälsan på Åland och projektet Vision Nolltolerans att genomföra en större satsning på upplysning och utbildning rörande problematiskt dataspelande och dataspelsmissbruk.

Satsningen riktar sig till ungdomar, föräldrar och personer som i jobbet kommer i kontakt med barn och unga. Arbetet påbörjas under våren med tre olika föreläsningar och fortsätter sedan under hösten.

– Ofta äter och dricker spelaren fel saker, sover för lite och motionerar inte. Att vända på dygnet och sova vid fel tillfällen är vanligt. Spelaren isolerar sig ofta och ”vanligt umgänge” och ett socialt liv intresserar inte. Den ”riktiga världen” är ointressant, dataspelandet blir en verklighetsflykt.

Den första föreläsningen hålls på onsdag kväll den 22 april på Kyrkby högstadieskola klockan 19.00.

Det är barnomsorgs- och skolpsykolog Carl-Henrik Ehrenkrona som talar över ämnet ”Sömn+skola+spel+sociala medier = en omöjlig ekvation?”.

Läs mer i papperstidningen!