DELA
Foto: Jonas Edsvik

Fördubblat antal klagomål till klientombudsmannen

Ärendena till klientombudsmannen har nästan fördubblats sedan förra året. Och det är barnen och de äldre som får ta smällen när socialvården på Åland inte fungerar. Det konstaterar ombudsmannamyndigheten i sin verksamhetsberättelse för 2016.

År 2015 anmäldes 54 ärenden till klienombudsmannen, jämfört med i fjol då hela 97 fall anmäldes till myndigheten. 75 av dessa 97 ärenden har gällt missnöje med kommunernas socialvård, Ålands omsorgsförbund med flera. 23 ärenden har gällt missnöje med socialvården i Mariehamn och 44 stycken har handlat om landsbygdskommunernas socialvård.

En landsbygdskommun har haft hela 26 missnöjesärenden som rört socialvården, men Marina Karlsson som är klient- och patientombudsman vill inte uppge vilken kommun det gäller.

– Det är svårt för mig att veta alla orsaker. Det kan delvis bero på personalbrist, men det är inte hela förklaringen, skriver hon i ett mejl till Nyan.

Vilka har orsakerna varit?

– Kontaktorsakerna har bland annat varit missnöje med bemötande och negativa beslut. Det är främst ärenden som rör utkomststöd men också några som rör handikappservice. Klienterna har också varit missnöjda med dokumenteringen, bristfällig information, att man inte beaktat självbestämmanderätten samt att man önskat byta socialarbetare.

Läs mer i torsdagens Nya Åland!