DELA

Fordonsskatten höjs för alla

Fordonsskattens grunddel kommer att höjas för alla registrerade person- och paketbilar , det vill säga både de fordon som beskattas enligt koldioxidutsläpp och utifrån totalmassa. Höjningen är på 10 cent per dag, eller totalt 36,50 euro per år.

Den nya lagen som höjningen beror på träder i kraft efter nyår, men på grund av en 12 månader lång övergångstid tillämpas höjningen först från och med 1 januari 2017. På de debetsedlar som sänds ut efter första januari 2016 anges både de gamla skattebeloppen, som gäller till och med 31 december, och de nya som gäller för 2017.