DELA

Fordonsförsäljningen nästan halverad på 15 år

Från toppåret 2005 då handeln med motorfordon omsatte 61 miljoner ligger man nu på ungefär hälften, 35.
Pandemin har också den satt sina spår för branschen, men hoppet är stort för elbilsvurmen.