DELA
Foto: Erkki Santamala

Fordonsbegränsning på vajerfärja mellan Prästö och Töftö

På grund av hårda vindar transporteras för tillfället inga stora och höga fordon med stort vindfång med Töftölinjens vajerfärja mellan Töftö och Prästö.
Normal trafik återupptas från kl 17 om förhållandena så medger. (pd)