DELA
Foto: Maria Palme<07_Bildrubrik>FÖRSTA GÅNGEN Straffet är villkorligt eftersom mannen inte har dömts till fängelse tidigare. Inte heller kvinnan har registrerats för fängelsestraff.

Föräldrar misshandlade barn

De fyra barnen uppfostrades med regelbunden aga.

Nu döms föräldrarna för misshandel.
Mellan 2004 och 2012 misshandlade en man och en kvinna regelbundet sina fyra då minderåriga barn.

Båda föräldrarna slog flera gånger i veckan barnen antingen med öppen hand eller med ett bälte, enligt åtalet för att ”korrigera någon typ av oönskat beteende hos barnet”.

Mannen har dessutom vid fler än tio tillfällen hotat att ta livet av en av sina döttrar genom att dra med sitt finger över halsen. En annan dotter har han bitit i axeln.

Våren 2012 gjorde socialförvaltningen i Mariehamn en polisanmälan. Det resulterade i flera åtal för misshandel och ett för olaga hot.

Föräldrarna nekar till brott med förklaringen att barnen har missförstått bortschasande men oskyldiga gester som använts för att få dem att sluta med något otillåtet.

Att barnen har gråtit beror enligt föräldrarna uteslutande på att de har vetat att de har varit olydiga.

Men tingsrätten har en annan åsikt om det som inträffat. Med hänvisning till ett flertal vittnesmål och till barnens egna berättelser för polisen går rätten på åklagarens linje.

Mannen, som är i 50-års åldern i dag, döms till villkorligt fängelse i fyra månader för tre fall av misshandel och ett olaga hot.

Det tio år yngre kvinnan döms för två fall av misshandel till 50 dagsböter på sammanlagt 900 euro. Hon ska betala 800 euro i ersättning till en dotter.