DELA
Foto: Stefan Öhberg

”För närvarande riktas inget hot mot Finland”

Rainer Åkerblom från statens ämbetsverk konstaterar att myndigheterna på Åland är välförberedda och välinformerade om säkerhetsläget.