DELA
Foto: Jonas Edsvik

För mycket övertid i regeringshuset

Övertiden inom allmänna förvaltningen måste minska.

Det anser landskapsrevisorerna som kräver omedelbara åtgärder mot schemalagd övertid.
– Övertidsarbete inom allmänna förvaltningen är alltför vanligt. Övertid borde inte få förekomma månad efter månad. Det borde klargöras för alla att arbetsuppgifterna förutsätts utföras inom ordinarie arbetstid. Endast i undantagsfall borde på förhand överenskommen övertid godkännas.

Det skriver landskapsrevisionen i en granskning av personaladministrativa frågor inom landskapets allmänna förvaltning. Granskningen ingår i den berättelse som nu har överlämnats till lagtinget.

Revorerna har funnit ett arrangemang som år efter år har brutit mot arbetstidslagen och ett som år efter år haft schemalagd övertid. Revisorerna anser att det är anmärkningsvärt att det har godkänts och kräver nu omedelbara åtgärder för att stoppa missförhållandena.

Läs mer i måndagens Nya Åland!