DELA
Foto: Felicia Bredenberg

För höga värden i vattenutsläppet

Fifax utrinnande processvattnet har för höga halter fosfor och kväve. Det visar resultatet av ÅMHM:s provtagning.
Den tionde februari ryckte Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, ÅMHM, ut och tog prover på de uppmärksammade vattenutsläppen vid Fifax fiskodlingsanläggning i Eckerö.

Norr om anläggningen vid stängslet pumpas renat processvatten ut i naturen. Provresultatet visar att processvattnet har för höga halter av både kväve och fosfor. Totalhalten av fosfor låg på 6,1 milligram per liter och mängden kväve på 79,7 milligram per liter. På årsbasis ligger gränsvärdena på 1 respektive 35 milligram per liter.

– Det var ett liknande resultat som vid alla andra provtagningar, säger Susanne Särs, tillsynesperson vid ÅMHM.

Fifax ska lämna in en årsrapport inom februari till ÅMHM. Vid middagstid i går hade den ännu inte lämnats in.

– Svaret går inte att läsa så fort man öppnar rapporten. Vi kommer att vara två personer som går igenom och granskar den, säger Särs.

Läs mer i tisdagens Nya Åland!