DELA
Foto: Erkki Santamala

För dyrt utreda trafiksäkerhet

Det skulle sannolikt kosta minst 25 000 euro att ta fram en ny trafiksäkerhetsplan för Mariehamn. Det svaret får Rauli Lehtinen (Lib) som är första undertecknare av en motion om tryggare skolvägar.

Liberalerna efterlyser både en ingående kartläggning, analys och riskbedömning av trafiksituationen och vill också att man vidtar åtgärder i korsningar där brister upptäcks.

En ny utredning skulle bli mycket dyr, konstaterar infrastruktursektorn och hänvisar till att man redan har beslutat om att vidta flera säkerhetsåtgärder i staden, bland annat ombyggnaden av Ålandsvägen och Ålandsplan. (tt-s)