DELA
Foto: PRIVAT<07_Bildrubrik>FOLKTINGARE I FARTEN Jan Salmén, Sara Kemetter och Göte Winé deltog i folktingssessionen.

Folktinget betonar självstyrelselagen

Folktinget understryker vikten av att den kommande regeringen fortsätter arbetet med en ny självstyrelselag för Åland.

Det sägs i en uttalande från Svenska Finlands folkting.
Folktinget hade möte i Borgå fredag–lördag. På plats från Åland var styrelsemedlemmen Jan Salmén (C), samt socialdemokraterna Sara Kemetter och Göte Winé. Salmén fortsätter i styrelsen till 2017 med Erica Sjöström som ersättare. Till ny ordförande valdes Thomas Blomqvist (Sfp).

Folktinget antog en resolution om att ”nationalspråksstrategin behövs i det nya regeringsprogrammet”.

– Landets två nationalspråk och Ålands särställning har gett vårt land internationell erkänsla, och det är av yttersta vikt att den språkliga jämlikheten bevaras och stärks ytterligare i framtiden, sägs det bland annat..

Sara Kemetter höll det åländska gruppanförandet och föreslog bland annat en passus, som antogs, till resolutionen:

”Svenska Finlands folkting konstaterar ytterligare att det svenska språkets ställning i Finland är en av de viktigaste politiska frågorna för landskapet Åland. Folktinget understryker vikten av att den kommande regeringen fortsätter arbetet med en ny självstyrelselag för Åland.”

Läs mer i papperstidningen eller E-Nyan!