DELA

Folklig Ömsenstämma – men arvoden kan bli tvistefråga

Även årets Ömsenstämma kan få ett efterspel.Advokat Marcus Måtar ifrågasätter, på uppdrag av andra delägare i Ömsen, hur det gick till när styrelsen beviljade sin ordförande Andreas Remmer ett arvode på 133 000 för att träda in som vd på deltid under några månader.- Jag är inte nöjd med svaren jag fick, säger Marcus Måtar.

Cirka 300 kunder och delägare hade hörsammat Ömsens inbjudan till att göra årsstämman lite festligare och mer kundorienterad.

– Otroligt trevligt och otroligt inspirerande, men det här var ju bara första försöket, säger styrelseordföranden Andreas Remmer.

Nytillträdde vd:n Thomas Lundberg var av samma åsikt och symboliserade personligen den nya given genom att ta pr-tillfället i akt att berätta närmare om Ömsens verksamhet. Publiken fick veta att premieintäkterna växer och under 2021 för första gången nådde över 30 miljoner euro. Men försäkringsverksamheten ger inget överskott, istället är det placeringsverksamheten som betalat sig bäst efter ett bra börsår.

Han uppehöll sig extra länge vid att berätta om återförsäkringar, särskilt som det benet varit extra kostsamt under 2020 och 2021 med översvämningar i Europa.

– Jag kände att vi hade väldigt många nya stämmodeltagare och ville börja med att förklara vad som bygger ett försäkringsbolag. När det gäller återförsäkringar har inte bara vi, utan också omvärlden drabbats av skador, säger Thomas Lundberg.

Från och med 2021 har Ömsen också ett helt nytt försäkringsbolag, dotterbolaget Ålands försäkringar, som tagit över kundstocken i Sverige. Denna händelse och stora nyhet i organisationen nämndes dock aldrig från scenen.

– Verksamheten i Sverige har funnits sedan 2007-2008, så vår verksamhet är inte ny. Det vi ville visa var hur stor del av vår verksamhet som drivs i Sverige, 26 procent, säger Thomas Lundberg.

Betyder det något för den framtida avsättningen till ömsenkontot att ni flyttat över den svenska verksamheten i dotterbolaget?

– Intuitivt skulle jag säga att det inte har någon betydelse för avsättningen. Verksamheten i dotterbolaget skapar inte ömsesidiga delägare där. Den vinst som genereras från Sverige fördelas bland de ömsesidiga delägarna. Och vi bedriver inte dotterbolaget som en spargris.

Hanterade efterspelet från 2021

Ömsen passade också i transparensens namn på att tvätta byken från förra årets stämma som genererat flera utredningar kring styrelsens agerande. Det hade också inkommit flera frågor kring detta, bland annat om jäv och om förtroendevalda brutit mot något regelverk. Åhörarna fick dock inga detaljer utan bara svaret att utredningarna visat att styrelsen haft rätt att agera som den gjorde. Men också att det i fortsättningen inte ingår i anställdas arbetsuppgifter att fungera som ombud för andra delägare.

En av frågorna handlade även om det arvode som styrelseordförande Andreas Remmer fick för att agera som vd när tidigare vd:n stängdes av. Vice ordförande Leif Nordlund svarade att Remmer arbetat deltid och fått betalt enligt ett avtal som träffades i september.

Sedan bad juristen och lagtingsledamoten Marcus Måtar (Ob) att få ordet. Han pekade ut var i verksamhetsberättelsen åhörarna kunde se storleken på arvodet, 108 000 exklusive moms, och poängterade att även moms är en kostnad för ett försäkringsbolag och undrade hur det redovisats.

– Jag anser att de inte visat kostnaden ordentligt när de skriver att det kostat 108 000 när det i själva verket kostade 133 000. Folk vet inte alltid att momsen är en kostnad för ett försäkringsbolaget, säger Marcus Måtar till Nyan efteråt.

– Men jag blev inte riktigt klok på vad som var svaret om momsen.

Han hänvisade också till en dom i högsta förvaltningsdomstolen att alla betalningar till styrelsemedlemmar anses vara förvärvsinkomst. Det innebär att arbetsgivaren ska ta förskottsinnehållning och behandla arvodet som lön. Nu blev det, på Andreas Remmers eget initiativ, ett konsultarvode.

Men den tyngsta frågan gällde huruvida Förvaltningsrådet godkänt arrangemanget med styrelseordföranden.

– Det är hemskt ovanligt att styrelsen brukar bevilja sig själva arvoden. Det brukar i vanliga bolag vara bolagsstämman som bestämmer och i bolag med förvaltningsråd brukar det vara förvaltningsråd som bestämmer om sådana här saker, säger Marcus Måtar.

– Förvaltningsrådet har hållits informerade före och efter beslutet, mycket via mig och jag har tagit upp det på förvaltningsrådets möte, säger förvaltningsrådets ordförande, juristen Gunnar Westerlund, när han får möjlighet att förtydliga svaret efter stämman.

Frågan kan få ett efterspel.

– Vi får se vad mina uppdragsgivare säger. Jag ifrågasätter det svar jag fick. Det kanske jag kommer att utreda vidare om det faktiskt var så att förvaltningsrådet kände till det här på förhand, säger Marcus Måtar.

Förvaltningsrådet, Ömsen

Förvaltningsrådet övervakar och utser bland annat styrelse i bolaget.

Till att sitta i förvaltningsrådet till bolagsstämman 2025 omvaldes Lilly-Ann Forsbom, Malin Skogberg och Mats Clemes. Conny Rosenberg vd från Lemland, nyvaldes. Carin Holmqvist som suttit sedan 2005 hade undabett sig omval.

Till 2024 gjordes fyllnadsval av Maria Karlström, egenföretagare från Jomala, och Ewa Danielsson, kommundirektör i Saltvik.

Sedan tidigare är Gunnar Westerlund (ordförande), Jesper Blomsterlund, Linnéa Johansson, Mikael Lundell och Timo Vetriö medlemmar i förvaltningsrådet.

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp