DELA
Foto: Susanna Skogberg

Folkhälsan samlar in önskemål inför bygge i Godby

Folkhälsanhuset i Godby: hur ska det se ut? De tilltänkta invånarna – 55-åringar och äldre – får nu chans att säga hur de vill ha det i en undersökning. Om allt går i lås kommer bygget igång det närmaste året.