DELA
Foto: Jonas EdsvikStig Fellman som är suppleant i Föglö kommunstyrelse vill behålla artonårsgränsen för rösträtten.

Föglöstyrelse vill inte sänka rösträttsålder

Föglös kommunstyrelse vill inte att landskapet sänker gränsen för rösträtt till 16 år i kommunalval. Nu går frågan till fullmäktige.

Landskapsregeringens förslag är på remissrunda till kommunerna. Regeringen vill sänka rösträtten i kommunalval och rådgivande kommunala folkkomröstningar från 18 till 16 år.

Sänkningen skulle i första hand göras på prov i kommunalvalet 2019.

Föglös kommundirektör Niklas Eriksson bad elevrådet vid Föglö grundskola om ett utlåtande inför styrelsemötet. Elevrådet stödde reformförslaget på flera grunder.

I utlåtandet som undertecknats av ordföranden Lucas Boström och sekreteraren Emma Gustavsson påpekas bland annat att ungdomar ”letar efter andra, moderna, visionära och mera aktuella tankar och idéer hos kandidaterna än vad äldre väljare gör”.

Kommundirektörens förslag till styrelsen blev att den skulle ställa sig bakom elevrådets utlåtande, men att man också skulle låta fullmäktige behandla ärendet eftersom det gäller en stor reform.

Ärendet går vidare till fullmäktige men styrelsen föreslår att en sänkning av rösträttsåldern inte ska förordas.