DELA
Foto: Jonas Edsvik

Föglö och Vårdö nobbar Mise

Byggnads- och tekniska nämnden på Föglö föreslår inför kommunstyrelsen att kommunen ”inte i detta skede” ska bli medlem i Mise.

– Renhållningen fungerar bra med en relativt god service till kommuninvånarna jämte fritidshusboende. Avgiftsnivån för servicen är på en bra nivå både för kommunen och brukaren, sägs i protokollet från nämndens möte den 20 november.

Kommunstyrelsen i Vårdö är i dagsläget inte heller intresserad av ett medlemskap i Mise ”med motiveringen att hushållsavgifterna sannolikt skulle bli dyrare än nuvarande taxor, att servicen sannolikt skulle försämras beträffande antalet lämningsställen samt att nuvarande entreprenadavtal löper relativt länge.” enligt beslutet den 22 november.